ევროკავშირის რუსეთთან ვაჭრობაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა იმპორტისა და ექსპორტის შეზღუდვებმა, რომლებიც ევროკავშირმა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ დააწესა.

როგორც ექსპორტი, ასევე იმპორტი საგრძნობლად შემცირდა ომამდელ პერიოდთან შედარებით. სეზონურად დაზუსტებული მონაცემები აჩვენებს, რომ რუსეთის წილი ევროკავშირის გარეთ იმპორტში დაეცა 9,6%-დან 2022 წლის თებერვალში 1,7%-მდე 2023 წლის ივნისში, ხოლო ევროკავშირის გარეთ ექსპორტის წილი იმავე პერიოდში 3,8%-დან 1,4%-მდე დაეცა.

2022 წლის მარტში, შეჭრის შემდეგ ერთ თვეში, ევროკავშირმა განიცადა პიკური სავაჭრო დეფიციტი რუსეთთან, რომელიც გამოწვეული იყო ენერგოპროდუქტების მაღალი ფასებით. დეფიციტმა 18,5 მილიარდი ევრო შეადგინა. ეს დეფიციტი 2023 წლის ივნისისთვის 0,4 მილიარდ ევრომდე შემცირდა, 2023 წელს ზედიზედ ოთხი თვის განმავლობაში დარჩა მილიარდზე ნაკლები (მარტში 0,1 ევრო, აპრილში 0,8 ევრო და მაისში 0,4 ევრო). ცვლილებაზე დიდი გავლენა მოახდინა რუსეთიდან იმპორტის ყოველთვიური ღირებულების 18,6 მილიარდი ევროს კლებამ 2022 წლის მარტიდან (21,9 მილიარდი ევრო) და 2023 წლის ივნისამდე (3,3 მილიარდი ევრო). ამავდროულად, ექსპორტის ღირებულება 2022 წლის მარტში 3,4 მილიარდი ევროდან 2023 წლის ივნისში 2,9 მილიარდ ევრომდე შემცირდა.

კვარტალური მონაცემების გათვალისწინებით, 2023 წლის მეორე კვარტალში ევროკავშირი-რუსეთის სავაჭრო ბალანსმა საქონლის მიმართ შეადგინა 1,6 მილიარდი ევროს დეფიციტი, რაც მიუთითებს დიდ გაუმჯობესებაზე 2022 წლის მეორე კვარტალში დაფიქსირებული 45,0 მილიარდი ევროს დეფიციტისგან. შემცირება დიდწილად შეიძლება მიეკუთვნებოდეს რუსეთიდან ენერგიის იმპორტის შემცირებას. ენერგეტიკაში სავაჭრო დეფიციტი 2022 წლის მეორე კვარტალში 40,4 მილიარდი ევროდან 2023 წლის მეორე კვარტალში 5,7 მილიარდ ევრომდე შემცირდა.

ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ევროკავშირის დამოკიდებულება რუსეთიდან ენერგიის იმპორტზე შესამჩნევად შემცირდა. კერძოდ, არსებითად შემცირდა რუსეთიდან იმპორტირებული წიაღისეული საწვავის წილი, როგორიცაა ქვანახშირი, ბუნებრივი აირი და ნავთობის ნავთობი. 2021 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით 2023 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით, ნავთობი დაეცა 27 პროცენტული პუნქტით (pp) (2021 წლის 29.2%-დან 2023 წელს 2.3%-მდე), ბუნებრივი აირი 26 pp (38.5%-დან 12.9%-მდე), ხოლო ქვანახშირი 45%-ით. pp (45.0%-დან 0%-მდე).


მსგავსი სიახლეები

დაგვიმეგობრდი

Advertisement